Spark Spark

Quý vị có quyền tìm một thỏa thuận về năng lượng tốt hơn.

Hãy chuyển đổi
Make the switch Make the switch Make the switch

Các Kế hoạch Năng lượng giờ đây cạnh tranh hơn

Điện lực ở NSW đã thay đổi. Việc hủy bỏ sự điều tiết thị trường có nghĩa là sẽ có những kế hoạch về điện cạnh tranh hơn, nhiều chọn lựa hơn và giá điện thấp hơn ở NSW. Đây là tin mừng cho các gia đình và giới tiểu thương.


Ai có thể được lợi từ việc tính giá điện cạnh tranh hơn?

Các hộ gia đình và giới tiểu thương ở NSW có thể được lợi từ việc hủy bỏ sự điều tiết. Những thay đổi đối với việc tính giá điện bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng Bảy 2014.

Tại sao thay đổi này quan trọng?

Chính phủ NSW cam kết giúp giảm thiểu chi phí sinh hoạt kể cả giá điện. Việc thay đổi sang một thị trường điện lực cạnh tranh toàn diện bằng cách hủy bỏ việc điều tiết giá bán lẻ có thể giúp quý vị có được những thỏa thuận về điện tốt hơn.

Hãy tìm hóa đơn năng lượng mới đây nhất của quý vị

Mặc dù điều này không bắt buộc, thế nhưng việc có sẵn hóa đơn năng lượng mới nhất của quý vị có thể giúp quý vị so sánh các kế hoạch.

Sử dụng công cụ so sánh không thiên vị

EnergyMadeEasy cung cấp công cụ so sánh miễn phí do Cơ quan Điều tiết Năng lượng Úc điều hành giúp quý vị so sánh các đề nghị chào giá năng lượng trên thị trường. Khi làm được rồi quý vị sẽ phải trả lời một vài câu hỏi đơn giản về việc sử dụng năng lượng của quý vị, vì thế việc có sẵn hóa đơn mới nhất rất có ích. Toàn bộ tiến trình sẽ chỉ mất chừng vài phút. Sau đó, quý vị sẽ có một bảng liệt kê các chọn lựa để dễ dàng so sánh các thỏa thuận điện và tìm cái nào đúng cho quý vị

Vào trang mạng EnergyMadeEasy ngay bây giờ ►
hay

Gọi cho công ty cung cấp năng lượng

Liên lạc với công ty cung cấp năng lượng của quý vị và những công ty cạnh tranh với họ và kiểm tra trên các trang mạng của họ để so sánh các thỏa thuận.

So sánh các thỏa thuận

Hãy nghiên cứu để so sánh các thỏa thuận. Có nhiều trang mạng so sánh thương mại có sẵn để giúp quý vị về việc này*.

Muốn biết thêm thông tin giúp thanh toán hóa đơn năng lượng, xin nhắp vào đây.